Atmintis gyva, nes liudija

Laisvės gynėjų diena, mokiniams pažini iš istorijos vadovėlių, mokytojų pasakojimų ir  artimųjų prisiminimų. Dvidešimt devynis kartus mokyklų langus tamsiais Sausio 13-osios rytais nušviesdavo žvakučių liepsnelės kaskart primindamos mūsų laisvės kainą. Trisdešimtąjį kartą žvakių liepsnelės sušvito mūsų mokyklos bendruomenės narių  namų languose. Šiandien dėl ypatingų gyvenimo pokyčių suvaržyta žmonių fizinė laisvė, bet turime žodžio laisvę, šimtus galimybių rinktis, augti atsakingais ir pareigingais Lietuvos piliečiais. Sunku suprasti ir dar sunkiau pajausti laisvės skonį, nežinant, kas yra nelaisvė… Tačiau atmintis gyva, nes liudija. Liudija nepamatuojamą laisvės kainą. Branginkime ją, tausokime ir kurkime. Tik bendrystėje žmonės nugali sunkumus ir patiria begalinį džiaugsmą. Visada prisiminkime praeitį, lengviau bus kurti ateitį. Dėkojame pradinio ugdymo mokiniams, mokytojams bei 5-7 klasių mokiniams, kurie atsiuntė nuotraukas ir artimųjų atsiminimus. Aktyvus dalyvavimas respublikinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ džiugina ir viltingai nuteikia.

Informaciją parengė dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį