Būti čia ir dabar atvira širdimi

Sausio 20, 21 dienomis Vilniuje vyko Mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultantų mokymai, kuriuos vedė viena iš Lions Quest pradininkų Susan Keistner iš Ohajo, JAV.

Kartu su pedagogais iš visos Lietuvos mokymuose dalyvavo, atnaujino ir pagilino savo SEU žinias, gebėjimus ir įgūdžius, išmoko naujų skirstymo į grupes, aktyvinimo bei susikaupimo metodikų Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė ir pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė. SEU konsultantų mokymai paremti knyga „Penki įsitraukusio mokymo matmenys”, kurioje nuosekliai su praktiniams patarimais išdėstyta tai, kas yra svarbiausia sėkmingam mokymui ir mokymuisi.

Būti čia ir dabar… Tai gebėti įsitraukti į ugdymo procesą, mokytis valdyti dėmesį blaškančius dalykus, kad galėtume greitai reaguoti, susivokti, sutelkti dėmesį ir būti kūrybingi klasėje.

Aktyviai stebėti save labai svarbu, kad gebėtum pastebėti, apmąstyti savo mintis, įsitikinimus, polinkius, emocijas ir elgesį, įsisąmoninti savo veiksmus.

Būti atvira širdimi… Mokymų dalyviai apibūdino šį teiginį taip: nebijoti parodyti savo pažeidžiamumo, reikšti atjautą, būti nuoširdžiu, autentišku, pasitikėti vienas kitu, neturėti išankstinių nusistatymų, atsiverti naujai patirčiai, pojūčiams… visa tai padės lavinti mokytojo ir mokinio tarpusavio santykius, skatins įsitraukti į veiklas, kurios padeda kurti pasitikėjimo kupiną, vienijančią bendruomenę.

Pagarbių ribų nustatymas reiškia gebėjimą nustatyti aiškias ir žmogiškas ribas sau (savidrausmė) ir bendraujant su kitais – klasėje ir mokyklos bendruomenėje.

Ugdyti emocinius gebėjimus svarbu kiekvienam, nes tai padeda suprasti emocijų įvairovę ir jų ribas, mokytis veiksmingai atpažinti emocijas savyje ir kituose, lavinti gebėjimus išreikšti ir valdyti emocijas.

Mokyklos socialinio ir emocinio ugdymo konsultantų mokymai ir padovanota knyga „Penki įsitraukusio mokymo matmenys” suteikė įrankį mokyklų bendruomenėms ir pedagogams mokytis, tobulėti, kurti ir puoselėti pagarbius tarpusavio ryšius.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Krutinienė


Keisti teksto dydį