Dalyvavome svarbiame Klaipėdos istoriniame – religiniame įvykyje

Šv. Antano relikvijų iš Italijos Paduvos miesto viešnagė Klaipėdos MTK (Marijos Taikos Karalienės) Bažnyčioje įvyko 2019-12-19. Šiame įvykyje buvome kartu su ugdytiniais – šeštokais. Išklausėme įdomią katechezės paskaitėlę, kurią pravedė italas vienuolis pranciškonas, lydėjęs šventojo relikvijas, mintyse ir širdyse išsakėme savo prašymus ir padėkas šv. Antanui. Šis šventasis, vienuolis ir Bažnyčios daktaras, gyveno XIII amžiuje, buvo portugalas, ilgą laiką tarnavęs Italijoje, labai pamėgtas ir Lietuvos žmonių, globojantis vargšus ir padedantis kažką gyvenime praradusiems.

             Relikvijų viešnagė po visą Lietuvą buvo skirta Žemaitijos paminėjimo 800 metų Jubiliejui. Ta diena buvo kupina malonės, Advento metu džiaugsmingai laukiant Šv. Kalėdų.

             Džiaugiausi dalyvavusiais mūsų ugdytiniais, kurie netradicinėje pamokoje – katechezėje elgėsi kultūringai ir pagarbiai.

Informaciją parengė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Vida Žirnova


Keisti teksto dydį