Dėl maitinimo paslaugų

2019 m. liepos mėn. buvo paskelbtas konkursas maitinimo paslaugai pirkti. 2019-08-28 nustatyta, kad maitinimo paslaugą teiks UAB „Maisto slėnis“. 2019-08-30 pasirašyta sutartis. Maitinimo paslaugos bus pradėtos teikti tik gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymėjimą. Todėl nuo rugsėjo 2 d. maitinimo paslaugos dar neteikiamos.

Informacija dėl pasikeitimų rugsėjo 2-13 d.

  1. Ugdymo procesas organizuojamas sutrumpinus pamokų laiką.
  2. Rekomenduojama visiems mokiniams atsinešti maisto priešpiečių (pietų) dėžutėse. Sudaryta galimybė pavalgyti klasėse.
  3. Priešmokyklinio ugdymo vaikams sudaryta galimybė pietus valgyti „Varpo“ gimnazijoje nuo rugsėjo 3 d.
  4. Sudaryta galimybė 5-8 kl. mokiniams pavalgyti „Varpo“ gimnazijoje:
  • ilgųjų pertraukų metu po 4 ir 5 pamokų;
  • pasibaigus 5 pamokoms (nuo 12.00 val.)
  • pasibaigus 6 ar 7 pamokoms (nuo 13.00 iki 14.00 val. (6 pamokos baigiasi 12.35 val., todėl mokiniai turės šiek tiek palaukti)).

Direktorė Diana Čedavičienė


Keisti teksto dydį