DRAMBLIO olimpiada

Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialiniam emociniam ugdymui (SEU). Kovo 2–6 dienomis progimnazijoje įgyvendinome VšĮ Pozityvaus ugdymo instituto, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos ir VšĮ Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro organizuojamą „Draugišką SEU olimpiadą „Dramblys“ ikimokyklinukams, pradinukams ir 5–6 kl. mokiniams“.

Mokiniai atliko užduotis, skirtas penkioms pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms (savimonės, savitvardos, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo) ugdytis. Tai – savaitės trukmės procesas su galimybe tęsti užduočių įgyvendinimą, lavinant ugdytinių žinias bei gebėjimus, nuostatas ir įsitikinimus, susijusius su socialinių emocijų ugdymu.

Socialinio emocinio ugdymo olimpiados savaitė su draugiškuoju „Drambliu“ buvo naudinga ir kupina įvairiausių atradimų. Ji suteikė galimybę atlikti vaikams itin patikusias užduotis, mokiusias bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, skatino gebėjimą mokytis vieniems iš kitų, puoselėjant draugiškus tarpusavio santykius. Mokiniai ne tik įgijo naujos patirties, žinių, bet ir daug sužinojo apie save bei klasės draugus.

                                                      Parengė pradinio ugdymo mokytoja Jolanta Kasperavičienė


Keisti teksto dydį