Informacija dėl mokslo metų pabaigos

1–4 klasių mokiniams nuotoliniu būdu mokymas(is) bus organizuojamas iki gegužės 29 d.. Birželio 1-5 d. – savaitė, skiriama konsultacijoms, papildomam darbui su mokiniais, kuriems būtina  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
5–8 klasių mokiniams nuotoliniu būdu mokymas(is) bus organizuojamas iki birželio 12 d.. Birželio 15-19 d. – savaitė, skiriama konsultacijoms, papildomam darbui su mokiniais, kuriems būtina  pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.
Atsižvelgiant į rekomendacijas, konsultacijų savaitę mokiniams, kuriems reikia daugiau mokytojų pagalbos, individualios konsultacijos arba užsiėmimai nedidelėmis grupėmis galės vykti ir progimnazijos patalpose.


Keisti teksto dydį