Integruota istorijos, dorinio ugdymo (etikos), technologijų pamoka

Vasario 28 dieną progimnazijoje buvo suorganizuotos dvi integruotos istorijos, dorinio ugdymo (etikos) ir technologijų pamokos „Didieji karai. Vaikystė.“ Mokiniai nagrinėjo šaltinius, užrašytus rankraščiu karo laiškų trikampiuose, nurodė Didžiųjų karų priežastis, jų sukėlėjus bei padarinius. Naudodamiesi žiniomis ir asmeniniu supratimu, kūrė kolektyvinį „minčių žemėlapį“, sudarė istorinį vaizdinį, kaip gyveno vaikai: kaip elgėsi, kokius žaidimus žaidė. Aptarę savo bendraamžio galimą gyvenimą Didžiųjų karų metu iš turimų medžiagų, audinių, skiaučių, laikraščių, buities rakandų mokiniai gamino personažus – žaislus. Pamokoje gimusiems karo vaikų žaislams sukurtos istorijos ir likimai suteikė rimties ir patyriminės pajautos apie to laiko sunkumus bei išgyvenimus. Mokiniai įsivertino darbo sėkmę grupėse, įgytas žinias ir supratimą. Refleksijoje aptarė praktinį žinių pritaikymą.

                      Ši pamoka – viena iš projekto „Tyrinėjimo menas“ veiklų. Pamoką ruošė ir vedė istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Jociuvienė ir technologijų mokytoja Giedrė Jonauskienė. Pamoką stebėjo kūrybos agentė Ona Bajorinienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Simanaitienė, muzikos mokytoja Dalė Mažeikienė.

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.


Keisti teksto dydį