Integruotų pamokų maratonas

Vasario 24 ir 25 dienomis 6c klasės mokiniai dalyvavo integruotų pamokų maratone. Pasitikrino žinias, tobulino ir įgijo naujų kompetencijų, dalyvavo pamokų refleksijoje bei kartu su mokytojais svarstė tokių pamokų privalumus ir trūkumus.

Keturios integruotos pamokos apėmė dvi istorines temas: ,,Pramonės perversmas“, ,,Visuomenės pokyčiai XIXa. pab. – XXa. pr.“ Visuminio mąstymo ugdymo ir šiuolaikinės pamokos koncepcijos svarbą suprasdama Progimnazijos istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja E. Jociuvienė kartu su biologijos, chemijos bei gamtos mokytoja V. A. Tamašauskiene ir matematikos mokytoja J. Andrijauskiene suplanavo nuoseklų minėtų temų integralų pamokų ciklą.

Mokiniai vardino išradimus, kurie keitė visuomenės struktūrą ir gyvenimą. Aptarinėjo, kaip išradimai keičia jų gyvenimus. Aiškinosi ir tų pokyčių sukeltas gamtines problemas. Sprendė uždavinius ir skaičiais iliustravo atsakymus į istorinius klausimus, o pamokos pradžios ir pabaigos refleksija buvo tas įrankis, kuris parodo, kaip šiuolaikinis mokinys geba naudotis žiniomis, demonstruoti supratimą, kritiškai mąstyti ir argumentuoti bei apginti savo nuomonę.

Jau antrus metus iš eilės Progimnazijos mokytojai, įgyvendindami programą ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, susiburia į Mokytojų klubą ir stiprindami kolegialumą dalijasi gerąja patirtimi.

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.

 

Informaciją parengė istorijos ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja E. Jociuvienė,

matematikos mokytoja J. Andrijauskienė,

biologijos ir chemijos mokytoja V. A. Tamašauskienė


Keisti teksto dydį