Istoriniai tyrimai, kritinis mąstymas ir kūrybiniai darbai paskutinę mokslo metų savaitę

Be ko neįsivaizduojamas XX a. žmogaus gyvenimas? Štai probleminis klausimas, į kurį turėjo atsakyti 5c, 6a ir 6b klasės mokiniai. Tyrimo uždavinys – apklausti šeimos narius ir išsiaiškinti, kas žmogui buvo svarbiausia XX a. Kam to reikia? Ogi tam, kad orientacija laike tobulėtų, tam, kad suprastume, jog troškimai ir svajonės buvo panašios, tik laikmetis kitas. Laikmetis, kuriame gimė ir augo mūsų mokinių tėvai, gyveno seneliai. Tai gyvoji istorija – įdomesnė ir patrauklesnė už tą, kuri vadovėlyje, Zoom pamokoje, nes jos žodį neša patys artimiausi, patys brangiausi žmonės. Mokiniai rinkosi įvairias tyrimo pateikimo formas: piešė, sudarinėjo „mąstymo žemėlapius“, lyginamuosius stulpelius, rengė pristatymus. Darbo refleksijoje Miglė Baltramonaitytė (6b klasė) rašė, jog vasaros užduotis –tai turiningas laikas su šeima, naujos žinios ir dar šiltesnis supratimas tarp gerai pažįstamų žmonių. Geriausiais darbeliais pripažinti Manto Kniukštos (5c klasė), Elijaus Parvainio (5c klasė), Airės Raibytės (6b klasė), Miglės Baltramonaitytės (6b klasė).

Etikos pamokas lankantys mokiniai Tamo užtiko keistą nuotrauką su makaronų ir pupelių pakuotėmis. Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas reikalauja netradicinių sprendimų, todėl ir užduoties esmė – pasirinkti, paaiškinti pasirinkimą ir pasiūlyti 5 netradicinius pritaikymo būdus. Robertas Mockus (5d klasė) iš makaronų kūrė tautine simbolika pasipuošusį medį, o Gabija Jonaitytė (7d klasė) sudarė pasiūlymų sąrašėlį. Laukiame kūrybinių užduočių iki rudens – būkite smalsūs, įdomūs, originalūs ir nepakartojami. Svarbiausia, netingėkite mąstyti, rinktis ir vertinti savo pasirinkimus. Ačiū visiems kūrusiems, dalyvavusiems. Kviečiame jungtis ir dalintis savo patirtimis.

                           Dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį