Kaip mes giedojome, deklamavome, šokome ir dainavome Lietuvą

Kovo 10 dieną Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje buvo minima Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ypatinga – 30-toji. Nuskambėjus skambučiui į pirmąją pamoką nei mokiniai, nei mokytojai neskubėjo į kabinetus – sustojo vienas šalia kito ir sugiedojo ,,Tautišką giesmę“. Neįprastai pradėta diena sujungė visų širdis į vieną bendrą meilę Tėvynei.

Pasibaigus pamokoms Progimnazijos bendruomenė sugužėjo į aktų salę, kur vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas koncertas ,,Sudainuokime Lietuvą!”. ,,Dainavo Lietuvą“ visi: mokiniai, mamos ir mokytojos.

Tokios šventės simbolizuoja Lietuvos stiprybę ir dvasią, todėl švęsdami Laisvę išreiškiame didžiulį dėkingumą. Gražiausia padėka – mūsų bendrystė, kai stovime vienas šalia kito, lietuvis prie lietuvio, pridėję ranką prie širdies giedame ,,Tautišką giesmę“, susibūrę į bendrą chorą dainuojame visi kartu gražiausias dainas ir tikime Lietuva, tikime Lietuvos ateitimi. O geriausias įrodymas, kad Lietuvos ateitis – mūsų vaikų rankose, tai 5d klasės mokinio Vytauto Kubiliaus žygdarbis. Progimnazijos direktorė už pilietiškumą ir pagarbą Lietuvos valstybės simboliui padėkojo Vytautui įteikdama Padėkos raštą ir Trispalvę.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė


Keisti teksto dydį