Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

321

Progimnazijos bendruomenę pasiekė itin džiugi žinia. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino penkeriems metams – 2020-2024 parengtą Progimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą – Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnaziją pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir bendruomenės narių visapusę – fizinę, protinę, emocinę, socialinę, dvasinę – sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, mokyklos specialistų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti saugią bei sveikatai palankią aplinką.

 

Informacija parengė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Simanaitienė


Keisti teksto dydį