Klasės valandėlė

2019 m. gruodžio 2 dieną, 5d klasės mokiniai per klasės valandėlę piešdami saulę ir jos spindulius, interpretavo dalykų svarbą siekiant vienokios ar kitokios karjeros. Mokiniai dirbo individualiai. Vėliau su suolo draugu palygino ir aptarė savo nupieštus darbus.

Parengė Ingrida Stravinskienė


Keisti teksto dydį