Kokių pokyčių mes tikimės?

2018 m. lapkričio 13 d. vykusiame projekto „Lyderių laikas 3” mokyklos iniciatyvinės grupės susitikime buvo pristatytos tyrėjų rekomendacijos Klaipėdos miesto savivaldybei ir jos kūrybinei komandai. Išskirtos trys kryptys:

  1. kuriant Klaipėdos miesto švietimo bendradarbiavimo kultūrą, plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų patirtinį mokymą(si), motyvuojantį asmeniniam augimui,
  2. tęsiant mokyklų vadovų ir mokytojų lyderystės gebėjimų ugdymą, siekti ne tik išlaikyti gerus mokymosi rezultatus, bet ir užtikrinti konstruktyvią emocinę aplinką, saugų ir pozityvų mokyklos klimatą, lemiantį gerą mokinių savijautą,
  3. stiprinti pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, skatinant mokyklas sukurti ir taikyti kiekvieno mokinio pažangos matavimo sistemą, kad kiekvienas mokinys pasiektų pagal savo galimybes išsikeltus mokymo(si) tikslus.

Mokyklos iniciatyvinės grupės nariai taip pat buvo supažindinti su konsultanto dr. Aurimo M. Juozaičio konsultacijos metu miesto kūrybinės grupės suformuluotomis Klaipėdos miesto pokyčio projekto temomis:

  1. Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotos asmenybės augimui;
  2. Patyriminis mokymas(is) motyvuotos asmenybės augimui.

Daugumos grupės narių nuomone, pirmoji formuluotė tiksliau atspindi būsimų veiklų ir jų rezultatų lūkesčius.

Kita diskusija vyko dėl numatytos vizijos: plėtojamas mokinių, mokytojų ir tėvų patyriminis mokymą(sis), motyvuojantis asmeniniam augimui Klaipėdos miesto ugdymo įstaigose

  •   atvirų mokymuisi erdvių gausa ir veikimo jose formų įvairovė visoms bendruomenių grupėms,
  • modernių mokymosi priemonių (technologijų) taikymo lavinime ir jo organizavime dermė su ugdymusi bei veikimu ir visai be jų,
  • geranoriški tarpusavio santykiai bei ramus darbinis šurmulys.

Grupės narių nuomone, vizijos formuluotė neatskleidžia lūkesčių, todėl pasiūlyta ją praplėsti ir suformuluoti taip: plėtojamas mokinių, mokytojų ir tėvų patyriminis mokymą(sis), motyvuojantis asmeniniam augimui puoselės Klaipėdos miesto švietimo ir kitų organizacijų bendradarbiavimo kultūrą, kurią ugdymo įstaigose žymės… (konkretizuojantys teiginiai pasirodė tinkami).

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė


Keisti teksto dydį