Literatūrinė kompozicija kopgalio kapinaitėse

Spalio 25 dieną 5 c ir 5 b klasės mokiniai kartu su auklėtojomis D.Brazdeikyte ir R. Zakariene aplankė Liudviko Stulpino kapą Smiltynėje.Čia skambėjo mokinių atliekamos giesmelės (vadovas J.Petrauskas), eilės, buvo meldžiamasi už mirusius artimuosius ir visus, išėjusius amžinybėn. Ant Liudviko Stulpino kapo ir ant kitų kapų Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas P.Bekėža ir nariai, mokyklos direktorė D.Čedavičienė kartu su mokiniais padėjo gėlių, degančių žvakių – tegul maldos ir žvakelės pašviečia kelią besiilsintiems amžinybėje.

Informaciją parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Zakarienė


Keisti teksto dydį