Miesto Dorinio ugdymo olimpiada

Kovo 5 dieną Klaipėdos Vydūno gimnazijoje vyko Dorinio ugdymo olimpiada. Etikos dalykui mūsų mokyklą atstovavo 8b klasės mokinės Deimantė Zarambaitė ir Aistė Petkevičiūtė, tikybos – Deimantė Puškoriūtė, 8d klasės mokinė ir Tautvydas Bingelis, 8b klasės mokinys. Mokiniai rimtai nusiteikę atliko užduotis, aptarė su etikos mokytoja sėkmes ir nesėkmes bei pasidžiaugė naujomis patirtimis: sužinojo, ko nežinojo, pamatė, ko neregėjo, pagilino, ką su savimi turėjo. Buvome apdovanoti padėkos raštais, laukiame rezultatų, tačiau esame įsitikinę, kad Dorinio ugdymo žinios ir jų supratimas vietomis nepamatuojamas, o įgytos patirtys – neįkainuojamos. Ačiū mokiniams už nuoširdų dalyvavimą.

Informaciją parengė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį