Mokėmės Maltoje

Mokiniams atostogaujant mūsų mokyklos mokytojos tobulino savo žinias Maltoje St. Julian‘s mieste ETI (Executive Training Institute) organizuotose Erasmus+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Liepos 4-15 d. anglų kalbos mokytoja Kristina Rasiukienė dalyvavo kursuose „Methodology Revisited, Revitalised & Renergised“, kurių metu kartu su kolegomis iš Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Austrijos, Ispanijos, Vengrijos ir Maltos apžvelgė naujus ir šiek tiek užmirštus užsienio kalbų mokymo(si) metodus, idėjas ir veiklas, dalinosi savo patirtimi, sėmėsi naujų minčių. Kursų metu didelis dėmesys buvo skiriamas kooperatyviniam mokymuisi, kuomet mokiniai mokosi vieni iš kitų.

Rugpjūčio 15-26 d. pradinių klasių mokytojos Sadutė Drungilienė ir Aurelija Plesevičienė tobulino savo anglų kalbos žinias kursuose „Fluency&English Language Development for Teachers“.

Mokytojos taip pat susipažino su Maltos istorija, kultūra, architektūra ir gamta, užmezgė naujus ryšius su kolegomis iš kitų šalių. Mokytis buvo nelengva, bet labai įdomu ir naudinga. Kursų pradžioje visi atvykę buvome padalinti į grupes po 4 mokytojus iš skirtingų šalių. Užsiėmimų metu kalbėdami angliškai ,susipažinome su kitų šalių edukacinėmis sistemomis, jų mokyklų tradicijomis, kultūra. Dalinomės pedagogine patirtimi, rūpesčiais ir džiaugsmais.  Su naujai įgytais draugais bendravome ne tik paskaitų metu, bet kartu vykome į ekskursijas po Maltą . Aplankėme  senąją sostinę Mdiną, dabartinę sostinę Valetą, vykome į Gozo ir Komino salas, kurios garsėja gražia gamta.  Grįžome pasirengusios perduoti savo įgytas žinias kolegoms, pritaikyti aktyvius metodus savo pamokose, kad jos taptų įdomesnės, gyvesnės ir patrauklesnės mokiniams.

Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja Kristina Rasiukienė ir pradinių klasių mokytojos Sadutė Drungilienė bei Aurelija Plesevičienė


Keisti teksto dydį