Po svajonių mokyklą pasidairius

     Sužavėjo…, nustebino…, džiaugėmės…, mėgavomės…, – liejosi žodžiai ir mintys srautu išvykstant iš Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos po metodinės dienos ,,IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas siekiant kiekvieno mokinio pažangos“.

       …Saulėtas 2015 m. spalio 28 dienos rytas. Vos tik pravėrusios ,,Šaltinio“ progimnazijos duris, pasijutome labai lauktos viešnios. Prie kavos vaišindamosis kvapniais pyragais mėgavomės direktorės Jūratės Lazdauskienės išradingu linksmu ir patraukliu mokyklos pristatymu. Netrukus, lydimos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingridos Lukošienės, keliavome iš vienos ugdomosios erdvės į kitą. Vienur pagilinome IKT žinias. Kitur pasimokėme kurti interaktyvias priemones. Išbandėme Smart Table ir aktyvaus balsavimo sistemos Optivote pultelius, sužinojome, kokios jų panaudojimo pamokose galimybės.

     Vaikščiodamos po mokyklą žavėjomės harmoningu, šviesiu, estetišku ir funkcionaliu interjeru, kuriame vietos atsirado ir grafiti piešiniui su jaunimo pagalbos linijos telefono numeriu bei išmintingais žodžiais apie gyvenimo prasmę, ir laisvalaikio kampeliams, ir ,,Direktorės akiniams“…

  Apdovanotos neįkainojamomis dovanomis – pasidalinta patirtimi, žiniomis, apsuptos puikaus kolektyvo svetingumo šilumos su nuošidžiu dėkingumu grįžome pilnomis rieškutėmis, glėbiais ir galvomis…

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė


Keisti teksto dydį