Priimtų mokinių sąrašai

Mokinių, priimtų į 2018-2019 m.m. pirmąsias klases, sąrašas (peržiūrėti)

Mokinių, priimtų į 2018-2019 m.m. penktąsias klases, sąrašas (peržiūrėti)

Mokinių, priimtų į 2018-2019 m.m. 2-4, 6,7 klases, sąrašas (peržiūrėti)