Rytmetys „Adventas – džiaugsmingo laukimo metas“

„Advento laikotarpiu laukiame ne Jėzaus Gimimo,

nes Jis jau gimė, veikiau laukiame

Jo Meilės atėjimo į mūsų širdis ir kasdienybę,

į mūsų tarpusavio bendrystę…“

                   Advento metas lyg ir praranda prasmę, kai jau mūsų miestas ir mokykla pasipuošė gražuolėmis eglutėmis. Bet juk ir mes savo gimtadienio nešvenčiame prieš mėnesį… O Jėzaus Gimtadienio taip pat reikia išlaukti, jam pasiruošti. Tam ir skirtas Adventas. Todėl integruotos dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) netradicinės pamokos – rytmečiai antrokams, trečiokams ir ketvirtokams buvo skirti Advento vainiko, žvakių prasmės suvokimui, adventinio kalendoriaus kasdieninėms užduotims, gerų darbų atlikimui. Mokiniai daug diskutavo apie laukimo prasmę žmogaus gyvenime, susimąstė, ką švenčia per Kalėdas negiliai tikintys žmonės ir tikintieji: visi jie ne tik laukia dovanų, bet ir kitiems dovanoja, nes Viešpats mums visiems atidavė savo didžiausią Meilės dovaną – Kūdikėlį Jėzų. Kiekvienos klasės mokiniai gavo ir ypatingas užduotis Advento laikui, jas užrašė nepaprastame kalendoriuje, pasižadėjo tas užduotis, gerus darbus vykdyti ne tik per Adventą, bet ir visada. Prie uždegtų adventinio vainiko žvakelių skambėjo ir adventinės giesmelės.

                   Netradicines pamokas – rytmečius pravedė tikybos mokytoja ir etikos mokytojos, o Advento vainikus padėjo pagaminti ir papuošti mokyklos bendruomenės nariai, jų tarpe – ir tėveliai. Kantriai išgyvenę savyje prasmingą laukimą, daug džiaugsmingiau švęsime Šv. Kalėdas.

Informaciją parengė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Vida Žirnova


Keisti teksto dydį