Svečiai iš užsienio

2019 m. liepos 20 d. progimnazijoje lankėsi Pietų Australijoje, Adelaidėje,  gyvenantys  Liudviko Stulpino giminaičiai Eugenijus Pocius su dukra Daina. Svečiams buvo pristatyta muziejaus ekspozicija Liudvikui Stulpinui atminti, giminės medis bei kita muziejuje sukaupta medžiaga.

Eugenijus Pocius papasakojo apie savo pusbrolį Edvardą Stulpiną — Liudviko Stulpino anūką. Istorikė ir paveldo darbuotoja Daina Pocius mūsų muziejų praturtino dokumentų kopijomis iš Australijos lietuvių archyvų ir nuotraukomis bei fotokopijomis iš savo asmeninio albumo. Džiugu, kad mūsų muziejumi susidomėjo Liudviko Stulpino giminės iš tolimojo žemyno.

Informaciją parengė muziejaus kuratorė Virgina Budinavičienė


Keisti teksto dydį