Tarpmokyklinis projektas GĖRIO KNYGA

Miesto dorinio ugdymo (etikos) mokytojų metodinio būrelio nariai nuotolinio mokymo metu inicijavo tarpmokyklinį projektą GĖRIO KNYGA. Virtualioje knygoje bus ir mūsų progimnazijos dorinio ugdymo (etikos) pamokas lankančių mokinių darbai, kuriuose atsispindi jų samprata apie Gėrį. Projektas tęsiasi. Rudenį turėsime galimybę pamatyti ir paskaityti Klaipėdos mokinių pamąstymus apie tai, kas būtų Gėris, jeigu jis būtų Žmogus, Gėlė, Spalva, Gyvūnas, Daina ir t.t.

Dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja Eglė Jociuvienė


Keisti teksto dydį