Tarptautinė konferencija ,,Inovatyvus ir atviras mokymas“

Šių metų balandžio 11 dieną Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje vyko tarptautinė konferencija ,,Inovatyvus ir atviras mokymas“. Ši konferencija – viena iš apibendrinamųjų Erasmus+ projekto „Inovatyvus ir atviras mokymas – sparnai mokinio sėkmei“ veiklų, kurioje dalintasi dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, informacinių technologijų panaudojimo galimybių inovatyviam mokymui patirtimi, CLIL ir kitų aktyviųjų ugdymo metodų taikymo sėkmės istorijomis.

Konferencija prasidėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Dragašienė ir mokyklos direktorės Dianos Čedavičienės pasveikinimais, po kurių buvo skaitomi plenariniai pranešimai.

Pirmuoju pranešimu ,,Kodėl be atvirumo nėra mokymosi“ visų dėmesį prikaustė konsultantas švietimo klausimais, dr. Aurimas M. Juozaitis. Lektorius kalbėjo apie atvirą mokymąsi, akcentuodamas atsakingą atvirumą, pasakodamas apie atvirumo ir uždarumo skirtumus, daug dėmesio skyrė žodžių reikšmėms, pagrindiniams gyvenimo ir mokymosi klausimams: kas, kaip, kodėl.

Kristine Bardule, Liepojos Liepaja Centre pradinės mokyklos direktorė, vaizdžiai pristatė ,,Atvirkšinės klasės“ metodą. Šio meto taikymo esmė – klasės užduotys pagal mokytojo parengtas užduotis atliekamos namuose, o namų darbų užduotys analizuojamos klasėje. Žinoma, kad šį metodą galėtume taikyti, būtina naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

Metodais, kuriuos  taiko anglų kalbos pamokose, entuziastingai pasidalino anglų kalbos mokytoja ekspertė, ,,Oxford University Press“ leidyklos atstovė Baltijos šalims Miglė Ogorodnikovienė.

Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas Vytautas Pačiauskas kalbėjo apie ,,Erasmus+“ pliusus ir kvietė aktyviai dalyvauti projektuose.

Po pietų pertraukos, kurios metu taip pat vyko ir leidyklų ,,Oxford University Press“ bei ,,Šviesa“ knygų mugė, darbas buvo organizuojamas trijose grupėse.

Į pirmą grupę rinkosi besidomintys informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis inovatyviam mokymui. Čia buvo kalbama apie informacinių technologijų projektus, inovatyvų mokymąsi pradinėse klasėse, interaktyvių užduočių kūrimą, naudojant žiniatinklio Web 2.0 įrankį LearningApss.org, inovatyvų mokymąsi su Mozabook, Smart Notebook 11 panaudojimo galimybes ir kt.

Antroje grupėje buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie mokyklų bendruomenių dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: atvirumą ir ugdymosi kokybę. Šioje grupėje pranešimu ,,Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija išskleidė sparnus mokyklos sėkmei“  pristatytas ir mūsų mokyklos ,,Erasmus+“ projektas.

Trečia darbo grupė buvo skirta CLIL (mokomojo dalyko turinio ir užsienio kalbos integruoto mokymo) ir kitų aktyviųjų ugdymo metodų taikymo sėkmės istorijoms. Pristatyti žaidybiniai, Reggio emilia metodai, kalbėta apie pamokas kitaip, motyvacijos skatinimą naudojant inovatyvius ir atvirus metodus, ,,Aktyvią klasę“ – sprendimą geresniam mokymuisi, praktinę tiriamąja veiklą anglų kalbos pamokose.

Konferencijai baigiantis visi dalyviai buvo sukviesti į salę, kur vyko apibendrinimas, norintys pasidalijo savo gerąja patirtimi. Mokyklos mokiniai svečius fotografavo, filmavo ir ėmė interviu.

Dr. Aurimas M. Juozaitis ne veltui savo pranešime akcentavo žodį ,,mokymasis“. Tai daugiau nei mokymas, tai kartu ir dalinimasis, plėtojimas, pritaikymas. Ši konferencija – vienas iš atviro ir inovatyvaus mokymosi pavyzdžių. Joje atvirai dalintasi. Tikimės, kad tuo, kas pasidalinta, bus ir pritaikyta.

Refleksija „Inovatyvus ir atviras mokymas“

Tarptautinė konferencija

„INOVATYVUS IR ATVIRAS MOKYMAS“

2017 m. balandžio 11 d.

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

Bandužių g. 4, Klaipėda

 

PROGRAMA

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija, sutikimo kava

Leidyklų „Oxford University Press“ ir „Šviesa“ knygų mugė

10.00 – 10.15 Sveikinimo žodis, konferencijos atidarymas

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo    skyriaus vedėjo pavaduotoja Virginija Kazakauskienė

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė

10.15 – 12.30Plenariniai pranešimai. Aktų salė, moderuoja Auksė Naujokienė

10.15 – 11.15 Kodėl be atvirumo nėra mokymosi? Kas jis yra ir kaip jis kuriamas?

                       Dr. Aurimas M.  Juozaitis, konsultantas švietimo klausimais

11.15 – 11.35 Students engagement by using Flipped classroom model („Atvirkštinės klasės“  metodo taikymas ugdymo procese).Kristine Bardule, Liepojos Liepaja Centre pradinės mokyklos direktorė

11.35 – 11.50 „Erasmus+“ pliusai.

Vytautas Pačiauskas, Švietimo mainų paramos fondo Bendrojo ugdymo programų skyriaus vadovas

11.50 – 12.30 Aktyviųjų metodų taikymas anglų kalbos pamokose. Miglė Ogorodnikovienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, „Oxford University Press“ leidyklos atstovė Baltijos šalims

12.30 – 13.15 Pietų pertrauka, kava

Leidyklų „Oxford University Press“ ir „Šviesa“  knygų mugė

13.15 – 14.45Darbas grupėse

 

I darbo grupė: Informacinių technologijų panaudojimo galimybės inovatyviam mokymui

204 kabinetas, moderuoja Edita Gužauskienė

Informacinių technologijų projektai – mokymasis, kūryba, pritaikomumas.

Tatjana Balvočienė, Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Inovatyvus mokymas(is) pradinėse klasėse taikant IKT.

Renata Bučmienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

IKT Tauragės „Šaltinyje“.

Ingrida Lukošienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui

Interaktyvių užduočių kūrimas, naudojant žiniatinklio Web 2.0 įrankį LearningApps.org.

Ilona Černiavskaja, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

Svetlana Mitkuvienė, Lietuvos jūreivystės aukštosios mokyklos lektorė

Inovatyvus mokymas su Mozabook.

Indra Sudeikienė, Klaipėdos „Gedminų“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

Informacinių ir komunikacinių technologijų  panaudojimas, rengiant viktoriną „Žinių pasaulyje“ (4 kl. mokiniams).

Rima Radauskienė, Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Smart Notebook 11 panaudojimo galimybės.

Vilma Jurgutienė, Kretingos r. Vydmantų  gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Informacinis raštingumas – mokslinės kūrybinės veiklos sėkmė.

Ona Jurjonienė, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

II darbo grupė: Mokyklų bendruomenių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: atvirumas  ir ugdymosi kokybė

203 kabinetas, moderuoja Rasa Krutinienė

Erasmus+ link asmenybės.

Vaida Sabaliauskienė, Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Darbas e-Twinning portale – galimybės ir sklaida ankstyvajame anglų kalbos ugdyme.

Ilona Piekienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Emocinių įgūdžių svarba mokytojų ir mokinių santykiuose.

Ginta Jakiūnienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė

Tarptautinio projekto „Math Is Life“ įgyvendinimas KITAIP.

Asta Biknerienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jaunasis sinoptikas.

Lina Butkutė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

Vida Černiauskienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija išskleidė sparnus mokyklos sėkmei.

Inga Šimonytė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja,

Kristina Rasiukienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

III darbo grupė: CLIL (Mokomojo dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas) ir kitų aktyviųjų ugdymo metodų taikymo sėkmės istorijos

Aktų salė, moderuoja Aurelija Plesevičienė

Metodinių priemonių naudojimas taikant žaidybinį metodą pažintinėje, orientacinėje ir fizinėje veiklose. Stendinis pranešimas.

Tatjana Šapovalova, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos vyresnioji mokytoja

Reggio emilia metodo taikymas vaikų kūrybiškumui ugdyti. Stendinis pranešimas.

Rasa Žemgulienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ direktorė,

Jūratė Apulskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ vyresnioji auklėtoja,

Erika Štabokė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ vyresnioji auklėtoja

Gimtadienio dovana mokiniui – pamoka kitaip.

Virginija Dambrauskienė,  Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Motyvacijos skatinimas taikant inovatyvaus ir atviro mokymo metodus.

Regina Kairienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė

„Aktyvi klasė“ – sprendimas geresniam mokymuisi.

Jolanta Salienė, Kretingos r. Vydmantų gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Praktinė tiriamoji veikla anglų kalbos pamokose.

Kristina Mikutienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja

14.45 – 15.15 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

 

 

 


Keisti teksto dydį