Tolerancijos savaitė

Po rudens atostogų Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje paskelbta Tolerancijos savaitė. Šią savaitę Tolerancijos tema buvo aptarta dorinio ugdymo pamokose, socialinio emocinio ugdymo valandėlėse bei integruojama į dėstomą dalyką.  Pagarbos sau ir kitam ugdymas tampa kasdieniu reiškiniu, kai žmonės atsisuka į arčiausiai esantį. Tolerancijos galima mokytis ir išmokti. Geriausias būdas – savanoriška mokinių veikla, skirta jaunesniam, silpnesniam, Kitokiam.

5-8 klasių mokiniai, sudarę savanorių komandas, vykdė savanoriškas veiklas atkreipdami didesnį dėmesį į mažesnius bendramokslius, draugų brolius ir seseris bei globojamus augintinius. Mažiesiems bendruomenės nariams vyresnieji organizavo žaidimų pertraukas, valandėles, rodė dėmesį saldėsiais ir dovanėlėmis, o globojamiems augintiniams papildė maisto atsargas.

Mokiniai aplankė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos ,,Klaipėdos viltis“ ir VšĮ ,,Meno artelė“ spektaklį pagal Agnes de Lestrade ,,Didysis žodžių fabrikas“. Iki šiol nepatirtos emocijos privertė susimąstyti ir pagalvoti apie tai, kad esame gerbiami tiek, kiek patys gerbiame kitus.

Progimnazija kasmet dalyvauja respublikinėje akcijoje, todėl 1-8 klasių mokiniai kūrė Tolerancijos simbolį – RAKTĄ. Puikūs, spalvingi, originalūs darbai pristatyti parodoje, kurią organizavo Mokinių taryba.

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena paminėta baigiamuoju Tolerancijos savaitės renginiu. Čia mokiniai pasidalino savanoriškos veiklos idėjomis, rezultatais ir naujai įgytomis patirtimis.

Informaciją parengė etikos mokytoja Eglė Jociuvienė