Vaikų ir šeimų šventė „Drauge su šv. Juozapu“

“Šventasis Juozapai,

Tu esi kartu ir toks didis, ir toks nuolankus,

duok  ir man  panašaus nuolankumo.”

(Šv. Alfonso de Liguori malda).

                   Mūsų parapijos Šv. Juozapo Darbininko titulinių Atlaidų išvakarėse, 2018 m. balandžio 29 d. (sekmadienį) Klaipėdos dekanato (miesto) tikybos mokytojai mūsų Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje surengė viso miesto 1-5 kl. mokiniams (kartu ir jų tėveliams, seneliams bei globėjams) šventę „Drauge su šv. Juozapu”. Vyresnieji mokiniai turėjo puikią progą savanorystei. Mūsų mokyklai jau trečius metus atstovavo puikūs 8a kl. mokiniai – savanoriai: Eugenijus S., Karina K., Enrika V., Fausta T., Gabija B., Rūtenis Ž., Meda P., Deividas L., Aistė A.; prie jų prisijungė ir šaunuoliai jaunieji šeštokai: Gintarė U., Fausta B. ir Tautvydas B.

                   Šventės idėjos autorės – „Verdenės“ tikybos mokytojos Editos Raubaitės dėka ši šventė miesto vaikams ir šeimoms jau trečioji, ir galima teigti, kad jau tampa tradicine. Labai džiugu, kad visus šiuos metus joje aktyviai dalyvauja mūsų mokyklos bendruomenės nariai. Dar prieš 3 mėnesius Klaipėdos tikybos mokytojų ir katechetų organizacinė komanda kūrė šventės scenarijų, apmąstė kiekvieną pasirengimo detalę, ieškojo grupelių vadovų, rėmėjų bei pagalbininkų. Draugiškos ir labai kūrybingos komandos sudėtyje mielai sutiko būti ir mūsų bažnyčios gerb. klebonas, kanauninkas, dr. Vladas Gedgaudas, ir gerb. mūsų jaunasis kunigas Mindaugas Stonys. Didelė dovana, kad šventėje dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Klaipėdos dekanas, Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas, kanauninkas Vilius Viktoravičius, Šv. Kazimiero bažnyčios gerb. klebonas Rolandas Karpavičius.

           Šventė prasidėjo 12.00 val. Šv. Mišiomis. Mokiniai, šeimų nariai, mokytojai noriai ir puikiai įsijungė į liturgijos apeigas: Šv. Rašto skaitinius (dėkojame aštuntokei Enrikai V. ir mokytojai Auksei N.), atnašų nešimą, visuotinius maldavimus. Po Šv. Mišių visiems susirinkusiems buvo pristatytas jaunasis aktorius – gimnazistas Benediktas šv. Juozapo vaidmenyje. Gabusis aktorius ir vedė toliau šventę. Mūsų gerb. klebonas tarė nuoširdų sveikinimo žodį. O po to išvydome mažuosius mūsų mokyklos “angelus”, kurie suvaidino kelias istorijas iš savo kasdienio dangiško gyvenimo: trumpus sceninius vaizdelius pagal Vytauto V. Landsbergio knygą „Angelų pasakos“ parodė Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos dramos būrelio „Mįslė“ jaunieji artistai (teatro būrelio vadovė, mokytoja Auksė Naujokienė). AČIŪ jiems!

             Po šiltų žiūrovų aplodismentų šventės vedėjas pakvietė visus susirinkusius vaikus ragistruotis į šv. Juozapo dirbtuvėlių pasirinktas grupeles. Su aukštai iškeltais didžiuliais grupelių pavadinimais jau laukė vyresnieji draugai – savanoriai ir grupelių vadovai, kurie palydėjo vaikus į užsiėmimus įvairiose patalpose bažnyčioje bei Pr. Mašioto progimnazijoje. Iš mūsų mokyklos dalyvavo apie 60 mokinių kartu su šeimų nariais, šaunu, kad aktyviai dalyvavo ir kelios mokytojos. Vaikai galėjo pasirinkti ir ugdyti savo gebėjimus, bendrauti net 22-ose grupelėse: sporto (krepšinis, estafetės); “Šešėlių teatro paslaptys”; rankdarbių:„Vainikas šv. Juozapui“, ”Mikliosios rankelės“, „Angelų karalystė“, ”Linksmieji molinukai“, ”Linksmieji drugeliai“, “Atvirutė Mamai”, Šventųjų paveikslėliai; medinukai – suktukai„Linksmieji vilkeliai“; Rožinių darymas,,Laiptai į dangų”; apyrankių pynimas; dailės; žvakių puošybos; kulinarijos „Meduolių puošimas“ ir „Linksmieji keksiukai“; Europos skautai; Lietuvos skautai; Šaulių; mažųjų vaikų grupelė,linksmieji konstruktoriai. Tuo metu tėveliai bažnyčioje klausėsi Klaipėdos šeimos centro vadovo, kun., relig. m. mgr., teol. dr. Andriaus Vaitkevičiauspaskaitosapie santuoką ir skyrybas, vyko drąsios diskusijos, pvz., ar Dievas gali pakeisti vaikui tėvą, kodėl vaikai kartais tampa nepaklusnūs tėvams ir mokytojams?Lektorius rėmėsi ne tik teologinėmis įžvalgomis, bet ir psichologinėmis žiniomis.

               Grįžę iš grupelių užsiėmimų vaikai Bažnyčioje kartu su tėveliais, seneliais, mokytojais, draugais pasidžiaugė savo darbščių rankelių kūrinėliais. O vaikų ir grupelių vadovų kūrybingumui išties nebuvo ribų!

               Po to visi susikaupė maldai už šeimas į šv. Juozapą, o maldą užbaigė kuo nuoširdžiausiu kreipiniu: Šventasis Juozapai, darbininkų globėjau ir šeimų stiprybe, melski už mus!

              Bažnyčios erdvėse veikė miesto 1-12 kl. mokinių bei jų tėvelių, senelių (globėjų) kūrybinių darbų paroda pagal šv. Juozapo litanijos kreipinius, pagal šventojo ir Šventosios šeimos gyvenimo įvykius: ir džiugius, ir skausmingus, kaip ir dabartinių šeimų. Čia taip pat mokinių ir jų šeimų narių kūryba ir išradingumas žavėjo kiekvieną žiūrovą: ir portretai, ir piešiniai, ir erdviniai darbeliai, ir įrėminti dekupažo kūrinėliai, ir origami lankst inukai, ir net konstruktoriniai darbeliai… Šiuos puikius darbelius mūsų mokiniai eksponavo ir savo mokykloje, tikybos kabinete. O paroda mūsų Bažnyčios erdvėse džiugins parapijiečius ir veiks iki pat birželio mėn. pabaigos. Mūsų vaikų darbelių Bažnyčioje – net 34. Dėkojame jiems ir šeimų nariams už nuostabų kūrybingumą.

               Šventės pabaigoje dalyviai pasivaišino kuklioje agapėje, susipažino su kitų parapijų vaikais ir jaunimu, atminimui parsinešė magnetukus su mūsų Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios atvaizdu bei pakabinamą knygelę, pilną įvairios naudingos, aktualios informacijos ir įdomių užduotėlių.

               Už šią šventę vaikams ir šeimoms, už turiningą sekmadienį – Viešpaties dieną – pirmiausia dėkojame Gerajam Dievui. Nuoširdų AČIŪ tariame kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams, visiems šventės rengėjams, savanoriams, grupelių vadovams, mokytojams, mūsų rūpestingajai med. slaugytojai Laurai B. ir rėmėjams, o ypatingai vaikams ir jų šeimų nariams. Viešpaties globa pranoko mūsų lūkesčius!

               Tikime šventės dvasine nauda mūsų vaikams, jaunimui ir šeimoms. Puoselėjame viltį šią gražią šventę surengti ir kitais metais, nes ji iš tikrųjų jau tampa tradicine, nes nėra pasaulyje didesnio turto už bendrystę.

Tikybos mokytojos Vida Žirnova ir Kristina Černis

« 1 2 »