Vėlinių susikaupimo kompozicija „Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės“

„Per žemę mes praeinam

Tik vienąsyk, tai būkime tvirti!

Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,

Tas nesutirps mirty.“

(V. Mačernis)

 

             Artėjant Vėlinėms, 2019 m. spalio 22 dieną, jau tradiciškai pagerbėme kapitono Liudviko Stulpino, kurio vardu pavadinta mūsų progimnazija, atminimą Kopgalio kapinaitėse. Mokinių meninės – muzikinės kompozicijos „Žvakių liepsnelių šviesoje lenkiamės“ pagrindinė gija – gyvenimo ir amžinybės laiptai, pagrindiniai Liudviko Stulpino biografijos „laiptai“. O fleitelių muzika priminė amžiną, neišsenkančią Dievo meilę, gyvenimo trapumą. Ilgesingomis dainomis apie jūrą bei jūreivius į kompoziciją gražiai įsijungė senjorų klubo „Klaipėda“ vokalinė grupė.

           Visi susirinkusieji, o ypatingai mokiniai, su dideliu dėmesiu klausė Telšių raj. Savivaldybės Švietimo skyriaus atstovės, kurios gimtinė yra prie pat pirmojo kapitono gimtinės – Jomantų kaimo. Jausmingai kalbėjo ir svečias iš Telšių, vadovaujantis Jūrų skautijai. Malonu buvo išgirsti telšiškių padėkos žodžius už tai, kad klaipėdiečiai prasmingai pagerbia kapitono Liudviko Stulpino atminimą.

         Žodį tarė ir Kapitonų klubo, Laivininkų sąjungos atstovai, mokyklos administracijos vardu kalbėjo Direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Simanaitienė.

           Kapitono Liudviko Stulpino kapas, kiti jaukių Kopgalio kapinaičių kuklūs kapeliai pasipuošė gėlėmis, žvakių liepsnelėmis.

           Mokinius parengė tikybos mokytoja metodininkė Vida Žirnova ir muzikos mokytojas ekspertas Jonas Petrauskas.


Keisti teksto dydį