Viktorina ,,Ar žinai?“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti

Gyventi valstybėje, kurioje gali laisvai kvėpuoti, rinktis, turėti galimybes, reikšti nuomonę – didžiulė dovana. Dovana, kurios dažnai pelnytai neįvertiname. Lietuvos kelias į valstybingumą sudėtingas. Anuomet gyvenę žmonės, trokšdami gyventi nepriklausomoje valstybėje, išbandė viską: kruvinos kovos, ne vienas sukilimas. Tačiau atgimstančios tautos šviesuoliai matė tik vieną kelią – knyga, raštas, žinia, gimtoji kalba. Žinia, kad laisvas esi tik tuomet, kai suvoki, kas esi, su kokia šalimi ar tauta save sutapatini, ar gebi įsipareigoti tos šalies žmonėms…Lengviausias kelias pažinti save – žinoti savo ir savo tautos praeitį. Viktorina ,,Ar žinai?“ – kuklus, virtualus renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti.

Mokiniai pasitikrino, kiek žino, kiek supranta ir kokių kompetencijų pritrūko, kad sėkmingai įgyvendintų savo lūkesčius. Kaip ir realiame gyvenime. Renginyje dalyvavusi viešnia Inga – kūrėja iš programos ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ – pristatė mokiniams Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto kopiją ir įtraukė visus dalyvius į smagų ,,apšilimą“ prieš viktoriną. Puikus klausimynas sukėlė azartą ir pažinimo džiaugsmą. Atlikdami renginio viktorinos užduotis, mokiniai ne tik tikrino, ką žino, bet mokėsi laiko planavimo, darbo pasidalijimo, vaidmenų pasiskirstymo ir kokybiško bendradarbiavimo – visko, ko reikia šiuolaikiniam Lietuvos piliečiui. 5-6 klasių pogrupyje geriausiai sekėsi:

I vieta – 5b klasė.

II vieta – 6a klasė.

III vieta – 6d klasė.

7-8 klasių sėkmė pasiskirstė taip:

I vieta – 7d,7b

II vieta – 8b

III vieta – 8a

Lietuvos ateitis – išsimokslinusių, siekiančių tikslų, smalsių, mokančių bendradarbiauti ir bendrystę suvokiančių jaunų žmonių rankose.


Keisti teksto dydį