Darbo užmokestis

 Pareigų (pareigybės) pavadinimas
Darbuotojų skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Praėjusių metų
2018 m. IV ketvirčio
 Direktorius
1
1547 €
1978 €
 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3
1109 €
1521 €
 Bibliotekininkas
1
639 €
936 €
 Mokytojas
51
810 €
1122 €
 Grupės auklėtojas
3
658 €
713 €
 Mokytojo padėjėjas
7
403 €
410 €
 Valytojas
14
395 €
527 €
 Rūbininkas-budėtojas
3
396 €
422 €
 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto  darbininkas
2
388 €
550 €

      

     [1] Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
     [2] Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.