Dokumentai

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelio aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

VIP įsivertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

2018-2019 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2018 m. veiklos planas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio elgesio kodeksas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2016m. – 2018m. strateginis veiklos planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————