Dokumentai

Pedagogų etikos kodeksas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2018 metų veiklos ataskaita  (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelio aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

VIP įsivertinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

2019-2020 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2019 m. veiklos planas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio elgesio kodeksas (dokumentas ruošiamas)

——————————————————————————————————————————————————

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti čia)

——————————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2019 m. – 2021 m. strateginis veiklos planas (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Parsisiųsti)

——————————————————————————————————————————————————


Keisti teksto dydį