Erasmus+ naujienos

       Europos Sąjungos švietimo, Erasmus +  projekto  „Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei“ pirmieji žingsniai

Mokytojai siekiantys įgyti naujų ir tobulinti turimas kompetencijas vyksta mokytis ir pasisemti patirties į kitas šalis. Jie projekto metu įgytas žinias, gebėjimus naudos ugdymo procese skatindami ugdytinių motyvaciją, siekdami kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

Pirmosios dalyvės – anglų kalbos  mokytoja Viktorija Girdžiūnienė ir mokyklos psichologė Asta Petrulienė rugsėjo 28d. vyko į Čekijos sostinę Prahą, kur dalyvavo savaitės trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose. Mokytoja V. Girdžiūnienė dalyvavo „Teaching Through 21st – Century Methodologies“  kursuose, kuriuose mokėsi 21a. mokymo metodų, kurie padeda sudominti mokinius pamokoje, yra pakankamai inovatyvūs ir padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Šiuolaikiniai mokiniai – „išmanūs“ mokiniai, todėl ir mokytojas, bei mokymo metodai tampa „išmanieji“. Mokyklos psichologė Asta Petrulienė dalyvavo kursuose „Human Resource Management“, kuriuose sėmėsi patirties apie komandos formavimo ypatumus, bendravimą ir bendradarbiavimą grupėje, lyderystę, įvertinimą ir įsivertinimą, mokinių ir mokytojų motyvaciją siekiant geresnių rezultatų mokykloje.

Mokytojai dalyvaudami šiame projekte ir dalindamiesi savo profesine patirtimi su kolegomis didins pasitikėjimą savimi, rems iniciatyvas, bendradarbiaus su socialiniais ir užsienio  partneriais, gebės formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią ugdymo(si) kokybę.

Parengė anglų k. mokytoja V. Girdžiūnienė ir psichologė A. Petrulienė

Projekto veikla finansuojama iš Erasmus + Europos Sąjungos švietimo, ugdymo, jaunimo ir sporto programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.


Keisti teksto dydį