Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė

Pirmininko pavaduotoja

Sekretorė

Nariai:

Janina Rimdeikienė

Ginta Jakiūnienė

Asta Petrulienė

Jolanta Kasperavičienė

Svetlana Barsukova

Jolanta Jakštienė

Kristina Razokienė

Aušra Zarambienė

Rita Gražina Gibiežienė

Daiva Kondrotienė

Diana Čedavičienė, direktorė

Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Žirnova, tikybos mokytoja;

 

direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

socialinė pedagogė

psichologė

pradinių klasių mokytoja

kūno kultūros mokytoja

matematikos mokytoja

etikos mokytoja

Tėvų tarybos pirmininkė

specialioji pedagogė

logopedė

 

Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė

Komisijos pirmininkė

Nariai:

Auksė Naujokienė

Rasa Krutinienė

Kristina Černis

Virgina Budinavičienė

Nijolė Dargužienė

Inga Šimonytė

Kristina Razokienė

Simona Macevičienė

Lina Jokūbaitienė

Diana Čedavičienė, direktorė

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

tikybos mokytoja

pradinių klasių mokytoja

fizikos mokytoja

anglų kalbos mokytoja

etikos mokytoja

lietuvių kalbos mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių priėmimo komisija

Komisijos pirmininkė

Nariai:

Aušra Zarambienė

Vida Jablonskienė

Simona Grigaitienė

Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja udymui

 

mokyklos tarybos narė

matematikos mokytoja

raštinės administratorė

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos primininkė

Nariai:

Aušra Zarambienė

Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili

Rūta Rimkuvienė

 

Jolanta Andrijauskienė

Irena Savickaja

Vida Žirnova

Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė

mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė

Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė

matematikos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;

dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

 

Nuoseklaus socialinio emocinio ugdymo darbo grupė

Pirmininkė

Nariai:

Ina Loginova

Rasa Medutienė

Rima Zakarienė

Giedrė Jonauskienė

Jolanta Andrijauskienė

Kristina Černis

Vida Žirnova

Asta Petrulienė

Vidutė Alvyra Tamašauskienė

Jolanta Jakštienė

Dalė Andruškienė

Daiva Januškevičienė

Gražina Jotkevičienė

Jolanta Lasauskienė

Vilma Petrauskienė

Jolanta Kasperavičienė

Audronė Žukova

Simona Macevičienė

Kristina Rasiukienė

Irena Savickaja

Rita Miškinienė

Aurelija Plesevičienė

Kristina Petkevičienė

Lina Jokūbaitienė

Virgina Budinavičienė

Eglė Riaukienė

Jolita Gorskė

Virginija Leišienė

Kristina Razokienė, etikos mokytoja

 

dailės mokytoja

informacinių technologijų mokytoja

lietuvių kalbos mokytoja

technologijų mokytoja

matematikos mokytoja

tikybos mokytoja

tikybos mokytoja

psichologė

biologijos mokytoja

matematikos mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

lietuvių kalbos mokytoja

anglų kalbos mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Koordinatorė

Nariai:

Daiva Januškevičienė

Irena Savickaja

Valentina Mikalauskienė

Auksė Naujokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

muzikos mokytoja

 

Ugdymo karjeros, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė

Pirmininkė

Nariai:

Ilona Simanaitienė

Andžela Lamakinienė

Ina Loginova

Svetlana Solunko

Irina Polozova

Jolanta Jakštienė

Ingrida Stravinskienė, vokiečių kalbos mokytoja

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

užsienio kalbos (anglų) mokytoja

dailės mokytoja

užsienio kalbos (rusų) mokytoja

užsienio kalbos (rusų) mokytoja

matematikos mokytoja

 

Mokyklos erdvių puošimo darbo grupė

Pirmininkė

Nariai:

Olga Bakševičienė

Virgina Budinavičienė

Jolita Gorskė

Asta Grudzinskienė

Rita Miškinienė

Daiva Januškevičienė

Lina Jokūbaitienė

Gražina Jotkevičienė

Jolanta Kasperavičienė

Jolanta Lasauskienė

Virginija Leišienė

Ina Loginova

Vilma Petrauskienė

Aurelija Plesevičienė

Giedrė Jonauskienė

Kristina Petkevičienė

Audronė Žukova

Auksė Naujokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

technologijų mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

dailės mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

dailės mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

technologijų mokytoja

pradinių klasių mokytoja

pradinių klasių mokytoja

 


Keisti teksto dydį