Karjeros testai

2019 sausio mėnesį mūsų mokyklos 8-tų klasių mokiniai per klasės valandėles atliko ,,Asmenybės kryptingumo įvertinimo” ir ,,Profesijos pasirinkimo” testus. Karjeros testai padeda nuspręsti, kokioje profesinėje veikloje vienoks ar kitoks asmenybės kryptingumas būtų reikalingas ir naudingas. Su mokiniais diskutavome apie karjerą, svajones ir ateities profesijas.

Parengė Ingrida Stravinskienė


Keisti teksto dydį