Klasės valandėlė ,,Kas yra Karjera?

1) Mokiniai aptarė, kas yra karjera („Minčių lietus“).

2) Atliko užduotį „Mano asmeninės savybės“.

3) Piešė (šeimos narį, pažįstamą) arba tik užrašė profesijos pavadinimą ir iš savybių sąrašo iškirpę tam žmogui būdingas savybes, jas klijavo lape. Tie piešiniai pakabinti klasės stende.

                                         Klasės vadovė Jolanta Andrijauskienė


Keisti teksto dydį