„Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, renkantis karjeros kelią“

6d klasės mokiniai klasės valandėlės metu kūrė objektyvų savo atvaizdą: pripažino ir įsivardino tiek teigiamas, tiek tobulintinas savybes. Teigiamų savybių įvardijimas sustiprina pagarbą sau ir savivertę, o tobulintinos savybės rodo asmenybės keitimosi, saviugdos kryptį. Savęs pažinimo ir tobulinimo aspektai yra labai svarbūs, leidžiantis į karjeros kelią.

Save pažinti ir, galbūt, pasirinkti būsimą profesiją padėjo klasės valandėlės metu atliktos užduotys ir testai, jų aptarimai, klasės draugų pastabos ir patarimai.

Informaciją parengė mokytoja Andžela Lamakinienė


Keisti teksto dydį