Metodinė taryba

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos metodinė taryba 2019 – 2020 m. m.: 

Pirmininkė

 

Koordinatorė

 

Sekretorė

 

 

Nariai

Rasa Krutinienė

 

Renata Černiauskienė

 

Giedrė Stončienė

 

 

Rima Zakarienė

 

 

Lina Kripienė

 

Nijolė Dargužienė

 

 

Lina Jokūbaitienė

 

 

Gražina Jotkevičienė

 

 

Olga Bakševičienė

 

Svetlana Solunko

 

Ingrida Stravinskienė

 

Vida Jablonskienė

 

Jolanta Jakštienė

 

 

Jolanta Andrijauskienė,

tiksliųjų mokslų, socialinių ir gamtos mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

Ilona Simanaitienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ina Loginova,

lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, meninio ir

technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų

metodinės grupės narė

 

lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

tiksliųjų mokslų, socialinių ir gamtos mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų

metodinės grupės narė

 

pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų

metodinės grupės narė

 

lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

 

užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

 

užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

 

tiksliųjų mokslų, socialinių ir gamtos mokslų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

tiksliųjų mokslų, socialinių ir gamtos mokslų, kūno kultūros ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

 

 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos metodinės tarybos nuostatai (atsisiųsti)


Keisti teksto dydį