Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro po 2 mokinius iš 5-8 klasių: seniūnas ir klasės susirinkime atviru balsavimu išrinktas mokinys.

 

Mokinių taryba:

-  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

-  teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

-  organizuoja savanorių judėjimą;

-  atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

-  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

-  dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

-  svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klusimus.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2018-2019m.m.

20190115_131902

Mokinių tarybos pirmininkė – Roveda Zacharevičiūtė, 7c klasė

Mokinių tarybos nariai:

Kuznecova Kamilė           5a klasė

Milašiūtė Roberta             5a klasė

Baltramonaitytė Miglė     5b klasė

Raibytė Airė                     5b klasė

Jucytė Austėja                 5c klasė

Valentinavičiūtė Ugnė     5c klasė

Šerpytytė Ugnė               5d klasė

Zbormickas Ignas             5d klasė

Alejūnaitė Deimantė          6a klasė

Drakšaitė Karolina            6a klasė

Jonikaitė Matilda               6b klasė

Venskutė Gabija              6b klasė

Kazlauskas Arnoldas        6c klasė

Užubalytė Auksė               6c klasė

Jonaitytė Gabija               6d klasė

Šarkauskaitė Gintarė       6d klasė

Budrevičiūtė Enida           7a klasė

Kamilė Draukšaitė           7a klasė

Burbaitė Lėja                    7b klasė

Petkevičiūtė Aistė             7b klasė

Servaitė Karolina              7c klasė

Montrimaitė Kotryna         7d klasė

Puškoriūtė Deimantė         7d klasė

Barčaitė Goda                    8a klasė

Vasiliauskaitė Livija            8a klasė

Kreišmontaitė Teresė        8b klasė

Mockutė Auksė                 8b klasė

Bumblauskaitė Austėja       8c klasė

Srėbaliūtė Stela                 8c klasė

Mokinių tarybos koordinatorė – S. Macevičienė.

Mokinių tarybos pasitarimai vyksta penktadieniais po 6 pamokų 211 kab.


Keisti teksto dydį