Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro po 2 mokinius iš 5-8 klasių: seniūnas ir klasės susirinkime atviru balsavimu išrinktas mokinys.

 

Mokinių taryba:

-  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

-  teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

-  organizuoja savanorių judėjimą;

-  atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

-  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

-  dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

-  svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klusimus.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2017-2018m.m.

Mokinių tarybos pirmininkė – Roveda Zacharevičiūtė, 6c klasė

Mokinių tarybos nariai:

Alejūnaitė Deimantė          5a klasė

Drakšaitė Karolina            5a klasė

Brizgytė Inesė                   5b klasė

Jonikaitė Matilda              5b klasė

Kazlauskas Arnoldas        5c klasė

Užubalytė Auksė               5c klasė

Norgilaitė Austėja             5d klasė

Svirkaitė Eva                    5d klasė

Budrevičiūtė Enida           6a klasė

Karolina Draukšaitė          6a klasė

Burbaitė Lėja                    6b klasė

Petkevičiūtė Aistė             6b klasė

Servaitė Karolina              6c klasė

Montrimaitė Kotryna        6d klasė

Petrauskas Tonis              6d klasė

Vitkauskis Jonas               7a klasė

Konovalov Tomas            7a klasė

Kreišmontaitė Teresė        7b klasė

Navickytė Kamilė             7c klasė

Srėbaliūtė Stela                 7c klasė

Skuodas Eugenijus            8a klasė

Ašmontas Augustinas       8a klasė

Vall Enrika                       8a klasė

Balandytė Kornelija          8b klasė

Zaramba Karolis               8b klasė

Stončius Justas                 8c klasė

Stulpinas Eimantas           8c klasė

Mokinių tarybos pasitarimai vyksta trečiadieniais po 6 pamokų 202 kab.