Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurią sudaro po 2 mokinius iš 5-8 klasių: seniūnas ir klasės susirinkime atviru balsavimu išrinktas mokinys.

 

Mokinių taryba:

-  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

-  teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

-  organizuoja savanorių judėjimą;

-  atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

-  rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

-  dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

-  svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klusimus.

 

Mokinių tarybos sudėtis 2019-2020m.m.

 

Mokinių tarybos pirmininkė – Aistė Petkevičiūtė, 8b klasė

Mokinių tarybos nariai:

Justas Balčiūnas                          5a kl.

Gabrielius Kripas                      5a kl.

Nedas Markvaldas                     5b kl.

Deimantė Martinavičiūtė       5b kl.

Elijus Parvainis                            5c kl.

Karina Širkevičiūtė                     5c kl.

Akvilė Jaugaitė                            5d kl.

Aurimas Klimantavičius           5d kl.

Kamilė Kuznecova                     6a kl.

Saulė Liutikaitė                           6a kl.

Miglė Baltramonaitytė             6b kl.

Mileta Vitkutė                             6b kl.

Austėja Jucytė                             6c kl.

Ugnė Valentinavičiūtė             6c kl.

Ugnė Šerpytytė                          6d kl.

Greta Jurevičiūtė                       6d kl.

Nojus Balyševas                         7a kl.

Mantė Žvilauskaitė                    7a kl.

Gabija Stankutė                          7b kl.

Netas Kniura                               7b kl.

Neda Budrytė                              7c kl.

Samanta Beniušytė                   7c kl.

Rusnė Benetytė                         7d kl.

Linas Malakauskas                     7d kl.

Enida Budrevičiūtė                    8a kl.

Austėja Ašmontaitė                  8a kl.

Lėja Burbaitė                               8b kl.

Roveda Zacharevičiūtė            8c kl.

Skaistė Simanynaitė                  8c kl.

Kotryna Montrimaitė               8d kl.

Deimantė Puškoriūtė               8d kl.

Mokinių tarybos koordinatorė – Simona Macevičienė

Mokinių tarybos pasitarimai vyksta penktadieniais po 6 pamokų 211 kab.


Keisti teksto dydį