Priėmimas į mokyklą

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018–2019 MOKSLO METAMS 

Šiuo metu yra laisvos mokymosi vietos: 2 klasėje – 4 vietos; 4 klasėje – 2 vietos, 5 klasėje – 2 vietos, 6 klasėje – 2 vietos, 7 klasėje -5 vietos.

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (siųsti)
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos (siųsti)
Klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metams (siųsti)
Priėmimo komisija (siųsti)

Prašymai mokytis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. priimami  progimnazijos raštinėje į 1 klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val., į 2–8 klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

 1. Prašymai teikiami asmeniškai ar registruotu laišku ir įregistruojami raštinėje pateikimo metu.
 2. Prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
 3. Prašymo forma (siųsti).
 4. Dokumentai (vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas).

Raštinės darbo laikas:

 • Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00–16.30 val.
 • Penktadienis 8.00–15.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Pagrindinis priėmimas vykdomas.

 1. 2018 m. birželio 11-25 d. nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai.
 2. Asmenys priimami į mokyklas, atsižvelgus į jų faktines gyvenamąsias vietas:
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija (Bandužių g. 4)
1–8 klasės (bendrosios, kryptingo meninio ugdymo)
Savivaldybės teritorijos gatvės:
Bandužių g., Brožynų g., Budelkiemio g.,
Jūrininkų pr. (išskyrus Nr. 12), Kraštinė g.,
Kretainio g., Kuncų g., Lanko g., Lubinų g.,
Lūžų g., Lypkių g., Markučių g., Mogiliovo g.,
Ramunių g., Rimkų g., Smiltelės g. (Nr. 5, 7, 9, 13),
Švepelių g., Tiesioji g., Vaidaugų g.
 1. Jeigu asmenys renkasi priskirtas mokyklas, esančias arčiau gyvenamosios vietos, ir jose pateikta prašymų daugiau nei yra mokymosi vietų, vykdomi šie veiksmai:
 • pirmumo teise priimami:

1) visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;

2) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys našlaičiai, asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje, iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas;

 • derinami tarp mokyklų prašymus įregistravusių asmenų sąrašai;
 • organizuojama gyvenamųjų vietų patikra Mokinių registro, Savivaldybės centralizuotos vaikų priėmimo informacinės sistemos pagrindu ar apklausiant miesto ir kitų savivaldybių seniūnus bei seniūnaičius;
 • prašoma pateikti papildomus dokumentus, įrodančius priimamų asmenų gyvenamąsias vietas (patalpų nuomos sutartis, pažyma iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, mokėjimo kvitai už suteiktas komunalines ar kitas gyvenamųjų patalpų išlaikymo paslaugas, nekilnojamojo turto pirkimo dokumentai ir panašiai);
 • esant poreikiui, lankomasi prašyme nurodytu adresu mokyklos vadovo rašytiniu pavedimu, prireikus pasitelkiant institucijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovus Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
 • asmenims siūlomos kitos tą pačią ugdymo programą vykdančios mokyklos, kuriose yra laisvų vietų, ir su šių mokyklų vadovais derinamas asmenų priėmimas;

Pasitvirtinus įtarimams dėl neteisingų duomenų apie gyvenamąsias vietas pateikimo, asmenys telefonu, elektroniniu paštu ar registruotu laišku informuojami, kad jų prašymai nebus tenkinami. 

 1. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys priimami į Savivaldybės tarybos priskirtas mokyklas ir mokyklų laisvas vietas bendra Aprašo tvarka, pirmenybę teikiant asmenims, pateikusiems dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.

Jeigu asmenys renkasi mokyklas pagal individualius švietimo poreikius, tai jie priimami tai mokyklai Aprašu nustatyta tvarka.

 1. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, asmenų priėmimo į mokyklas atvejams nagrinėti bus sudaroma Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, kurią sudarys du Savivaldybės tarybos, trys Savivaldybės administracijos, vienas mokyklų vadovų asociacijos ir vienas asociacijos Vakarų Lietuvos tėvų forumo deleguoti atstovai. Komisija nagrinės asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas, bei priims sprendimus dėl išimtinio mokinių priėmimo.

Asmenys komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus galės pateikti Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda).