Projektai, programos

———————————————————————————————————————————————————

Projektas ,,Pažink mus supantį pasaulį ” (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas ,,Žaismingos improvizacijos: metų laikai” (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas ,,Žemaitija – tolima ir artima” (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Lietuvos piliakalniai ir pilys“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Žmonių gyvenimas įvairiais istorijos tarpsniais“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Giminės istorija – mūsų gyvenimo tąsa“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Muzikos pasaulyje“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Menų dirbtuvės“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas „Kalbėkime tik dideliais ir švariais žodžiais“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas ,,Augu sveikas ir stiprus“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Projektas ,,Europos šalys mūsų akimis“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

 Projektas „Jūra mums šnabžda“ (Plačiau)

———————————————————————————————————————————————————

Smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinė programa „Aš žinau“

      Programa ,,Aš žinau” yra grindžiama žiniomis ir sudaryta remiantis naujausiomis prevencinėmis teorijomis. Joje itin daug dėmesio skiriama socialinio mokymosi teorijai, susijusiai su saugios mokymosi aplinkos kūrimu, ir stengiamasi stiprinti kiekvieną vaiką tose situacijose, kurios gali jam iškilti.

     Programos tikslai:
• suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, patyrus smurtą ir seksualinę prievartą;
• užtikrinti, kad smurtą ir seksualinį išnaudojimą patirtų vis mažiau vaikų;
• užtikrinti, kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų artumo ribas, kurių kitiems nedera peržengti;
• užtikrinti, kad tėvai būtų geriau pasirengę apsaugoti savo vaikus;
• užtikrinti, kad mokyklos būtų pajėgios atpažinti prievartos požymius ir sukurti mokiniams
tinkamą bei saugią aplinką.

2014-2015 m.m. šioje programoje dalyvauja 4 klasių mokiniai.

——————————————————————————————————————————————————–

„Lions quest – Paauglystės kryžkelės“ socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa

lions_quest

Nuo 2006 m. Liudviko Stulpino pagrindinėje mokykloje įgyvendinama socialinių emocinių įgūdžių ugdymo LIONS QUEST – “Paauglystės kryžkelės” programa. Plačiau

———————————————————————————————————————————————————

Smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“

     „Antrojo žingsnio“ programoje lavinami socialiniai, emociniai įgūdžiai, kurie padeda siekti pagrindinių mokymo(si) tikslų.
Tai užsiėmimas, kuris vyksta kiekvieną savaitę tuo pačiu laiku. Tai tampa mokiniams įprasta jų dienotvarkės dalimi. Programoje pasitelkiamos įvairios mokymo strategijos: elgesio pavyzdžio formavimas, nurodymai ir užuominos, pasakojimas, aptarimai grupėje, vaidinimai.

Ši programa taikoma 2a, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d klasėse.

———————————————————————————————————————————————————

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“

jungtyscouncil

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija nuo spalio iki balandžio mėnesio dalyvauja programoje ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms.

Programa skirta atskleisti ir ugdyti svarbiausius mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus, ypač kūrybingumą, kritinį mąstymą, lyderystę, bendradarbiavimą. „Tyrinėjimo menas“ sukuria erdvę mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystėms, kurių metu kartu sprendžiami konkretūs mokymosi iššūkiai, kuriami ir išbandomi integruoti, tyrinėjimu ir problemų sprendimu pagrįsti ugdymo metodai.

„Tyrinėjimo menas” didžiausią dėmesį sutelkia į mokytojų profesinį tobulėjimą savo darbo vietoje, kartu su kolegomis sprendžiant aktualias ugdymo problemas, mokantis iš patirties. Programa sudaro sąlygas mokytojams eksperimentuoti kuriant ir išbandant mokymosi metodus, priemones, ugdymo organizavimo būdus, kurie pagrįsti sąmoningu mokinių dalyvavimu ir užtikrina gilų mokymąsi, apimantį įgūdžių ir mąstymo įpročių, žinių ir nuostatų lygmenis.

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.

Stebėk programos dienoraštį.

———————————————————————————————————————————————————

 


Keisti teksto dydį