Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Ji renkama dvejiems metams. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu renka pirmininką. Tėvų tarybos posėdžiai  organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia pirmininkas. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma ir yra teisėtiTėvų tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Tėvų tarybos funkcijos:

1. teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

2. analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;

3. deleguoja atsovus į Mokyklos tarybą;

4. nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus sprendžiant iškilusias problemas;

5. dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) diskusijose, Mokyklos renginiuose;

6. svarsto Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos pirmininkė – Aušra Zarambienė.

Pavaduotojos: Gabrielė Burbulytė – Tsiskarishvili,  Aurelija Razutienė.

 

Liudviko Stulpino progimnazijos tėvų tarybos sudėtis 2017-2018m.m.

Atstovaujama
klasė
Tėvo vardas, pavardė
El. paštas
Priešmokyklinio ugdymo grupė
Karolis Saukantas
karolis.saukantas@gmail.com
1A
Lina Kazbaraitienė
lina.kazbaraitiene@gmail.com
1B
Danguolė Laucienė
girininkai@gmail.com
1C
Liucija Kubilienė
kliucija74@gmail.com
1D
Indrė Pažusienė
tamindre95@gmail.com
1E
Raimonda Žvirblienė
žvirbliene.raimonda@gmail.com
2A
Berta Barsteigienė
mockuteberta@gmail.com
2B
Rasvita Petrova
rasvita.petrova@gmail.com
2C
Rūta Vitkauskienė
rutaklaipeda@gmail.com
2D
Judita Jonuškienė
juditaj86@gmail.com
3A
Gabrielė Burbulytė – Tsiskarishvili
gabriele.burbulyte@gmail.com
3B
Ligita Girskienė
ligita.girskiene@gmail.com
3C
Inga Vasiliauskaitė
vasinga@gmail.com
3D
Gražina Šniepienė
grazina.sniepiene@gmail.com
4A
Milda Liutikienė
basinskaitemilda@gmail.com
4B
Rimantas Strakšys
rimantas.straksys@gmail.com
4C
Asta Urbikienė
kristinux@gmail.com
4D
Ilona Piekienė
ilonapiekiene@gmail.com
5A
Gintarė Mušinskienė
gintare.museike@gmail.com
5B
Kristina Šideikytė
kristina.sideikyte@gmail.com
5C
Gražina Ali
grazinabalseviciute@gmail.com
5D
Rasa Svirkienė
rasa.venckute@gmail.com
6A
Geta Jackūnienė
geta.jackuniene@gmail.com
6B
Inga Burbienė
burbiene.inga@gmail.com
6C
Lidija Simanynienė
simanynas@gmail.com
6D
Asta Budajeva
asta.budajeva@gmail.com
7A
Rūta Vitkauskienė
rutaklaipeda@gmail.com
7B
Danguolė Laucienė
girininkai@gmail.com
7C
Laura Žilevičienė
zilevicienelaura@gmail.com
8A
Reda Ašmontienė
reda.nerijus@gmail.com
8B
Aušra Zarambienė
ausra.oriflame@gmail.com
8C
Rasa Stončienė
rasastonciene@gmail.com

 

 


Keisti teksto dydį