MOKYKLOS VADOVO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2022 metų veiklos ataskaita

Per 10 dienų (iki 2023 m. sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos (toliau – Progimnazijos) interneto svetainėje Progimnazijos bendruomenė turi teisę teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo Progimnazijos tarybai (el. paštu dale.andruskiene@stulpinas.lt).

Progimnazijos taryba, įvertinusi Progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir Progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki 2023 m. vasario 6 d. priima sprendimą dėl Progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Klaipėdos miesto savivaldybės merui.

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian