KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Pedagogų etikos komisija
Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė
Eglė Jociuvienė, dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja

Nariai
Auksė Naujokienė, neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja
Eglė Riaukienė, pradinio ugdymo mokytoja
Rita Miškinienė, pradinio ugdymo mokytoja

Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Ilona Milkontė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė
Danguolė Laucienė, Progimnazijos mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė
Renata Juciutė, Progimnazijos mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė
Jolita Golovataja, Progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė
Irena Savickaja, Progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė
Ginta Jakiūnienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos socialinė pedagogė, Mokytojų tarybos atstovė

Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkė
Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Lina Jokūbaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Vidutė Alvyra Tamašauskienė, biologijos ir chemijos mokytoja
Simona Grigaitienė, raštinės administratorė
Sabina Vyšniauskienė, Tėvų tarybos atstovė

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė
Diana Čedavičienė, direktorė
el. paštas: diana.cedaviciene@stulpinas.lt, tel. nr. 865560571

Pirmininko pavaduotoja
Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja

Nariai
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Asta Petrulienė, psichologė
Jolanta Kasperavičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Rita Gražina Gibiežienė, specialioji pedagogė
Daiva Kondrotienė, logopedė
Sigita Kniukštienė, Tėvų tarybos atstovė

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Auksė Naujokienė, neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja
Daiva Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja

Progimnazijos erdvių puošimo darbo grupė

Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Virginija Dambrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
Virgina Budinavičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Irena Savickaja, pradinio ugdymo mokytoja
Daiva Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Sandra Žukė, pradinio ugdymo mokytoja
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja
Rita Miškinienė, pradinio ugdymo mokytoja
Eglė Riaukienė, pradinio ugdymo mokytoja
Julija Orobeikaitė-Simonavičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Jolanta Kasperavičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Vilma Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
Virginija Leišienė, pradinio ugdymo mokytoja
Lina Jokūbaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Monika Kontautaitė, pradinio ugdymo mokytoja
Audronė Žukova, pradinio ugdymo mokytoja
Dalė Andruškienė, pradinio ugdymo mokytoja
Asta Grudzinskienė, dailės mokytoja
Eglė Lubienė, technologijų mokytoja
Olga Bakševičienė, technologijų mokytoja

Progimnazijos internetinės svetainės priežiūros darbo grupė

Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Diana Čedavičienė, direktorė
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Rimdeikienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Zina Gružinskienė, dokumentų koordinavimo specialistė
Simona Grigaitienė, raštinės administratorė
Asta Petrulienė, psichologė
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Daiva Kondrotienė, logopedė
Rita Gražina Gibiežienė, specialioji pedagogė
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos specialistė
Donatas Miltinis, informacinių komunikacinių technologijų specialistas

Mokykloje organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklas darbo grupė

Koordinatorė
Rasa Krutinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Sergej Jemeljanov, fizinio ugdymo mokytojas
Ramunė Skroblienė, fizinio ugdymo mokytoja;\
Vidutė Alvyra Tamašauskienė, gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokytoja
Audronė Žukova, pradinio ugdymo mokytoja
Daiva Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos specialistė
Asta Petrulienė, psichologė
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Jolanta Jakštienė, mokinio mama
Miglė Baltramonaitytė, Mokinių tarybos pirmininkė

Progimnazijos krizių valdymo komanda

Komandos vadovas
Diana Čedavičienė, direktorė

Nariai
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Rimdeikienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Asta Petrulienė, psichologė
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Inovatyvaus ugdymo turinio kūrimo darbo grupė

Koordinatorės: direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ilona Simanaitienė, Renata Černiauskienė

Nariai
Eglė Jociuvienė, istorijos, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Jolanta Andrijauskienė, matematikos mokytoja
Alina Bložė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja
Laura Rojutė-Maselskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Lina Kripienė, anglų kalbos mokytoja
Kristina Rasiukienė, anglų kalbos mokytoja
Deimantė Ylakė, muzikos mokytoja

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian