KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Pedagogų etikos komisija
Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė
Eglė Dičiūnė, dorinio ugdymo (etikos) ir istorijos mokytoja

Nariai
Laura Rojutė-Maselskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Eglė Riaukienė, pradinio ugdymo mokytoja
Rita Miškinienė, pradinio ugdymo mokytoja

Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Pirmininkė
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Rasa Agurkienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinio mama, Progimnazijos tėvų tarybos deleguota atstovė,
Ginta Jakiūnienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos socialinė pedagogė, mokytojų tarybos deleguota atstovė,
Danguolė Laucienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinio mama, Progimnazijos tarybos deleguota atstovė,
Ilona Milkontė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė,
Irena Savickaja, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė,
Rima Zakarienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė

Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkė
Rasa Freginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Lina Jokūbaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Vidutė Alvyra Tamašauskienė, biologijos ir chemijos mokytoja
Simona Grigaitienė, raštinės administratorė
Sabina Vyšniauskienė, Tėvų tarybos atstovė

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė
Rasa Freginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė

Sekretorė
Rita Miškinienė, pradinio ugdymo mokytoja

Nariai
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė;
Asta Petrulienė, psichologė;
Virginija Leišienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Kristina Rasiukienė, anglų kalbos mokytoja;
Jolanta Kasperavičienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Rita Gražina Gibiežienė, specialioji pedagogė;
Daiva Kondrotienė, logopedė;
Sigita Kniukštienė, Tėvų tarybos atstovė.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Laura Rojutė-Maselskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Daiva Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja

Progimnazijos erdvių puošimo darbo grupė

Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Austėja Mišeikytė, pradinio ugdymo mokytoja
Samanta Vilavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja
Eglė Riaukienė, pradinio ugdymo mokytoja
Jolanta Kasperavičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Virginija Leišienė, pradinio ugdymo mokytoja
Dalė Andruškienė, pradinio ugdymo mokytoja
Asta Grudzinskienė, dailės mokytoja
Jolanta Stulpinienė, technologijų mokytoja
Raimonda Luotė, technologijų mokytoja

Progimnazijos internetinės svetainės priežiūros darbo grupė

Koordinatorė
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Diana Čedavičienė, direktorė
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Freginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Donatas Miltinis, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, IKT specialistas
Zina Gružinskienė, dokumentų koordinavimo specialistė
Simona Grigaitienė, raštinės administratorė
Asta Petrulienė, psichologė
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Daiva Kondrotienė, logopedė
Rita Gražina Gibiežienė, specialioji pedagogė
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos specialistė

Mokykloje organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklas darbo grupė

Koordinatorė
Rasa Freginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai
Sergej Jemeljanov, fizinio ugdymo mokytojas
Ramunė Skroblienė, fizinio ugdymo mokytoja;\
Vidutė Alvyra Tamašauskienė, gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos mokytoja
Audronė Žukova, pradinio ugdymo mokytoja
Daiva Januškevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Giedrė Stončienė, pradinio ugdymo mokytoja
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos specialistė
Asta Petrulienė, psichologė
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Jolanta Jakštienė, mokinio mama
Miglė Baltramonaitytė, Mokinių tarybos pirmininkė

Progimnazijos krizių valdymo komanda

Komandos vadovas
Diana Čedavičienė, direktorė

Nariai
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Donatas Miltinis, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, IKT specialistas
Ginta Jakiūnienė, socialinė pedagogė
Asta Petrulienė, psichologė
Danguolė Beniušienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian