Laisvos darbo vietos

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą pradinio ugdymo mokytoją nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pagal terminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis: 20 kontaktinių savaitinių valandų; 420 metinės valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; 4 savaitinės valandos – vadovavimas klasei, 102 metinės val. – privalomai veiklai mokyklos bendruomenei ir kitos susitartos valandos, skirtos veikloms bendruomenei.

Atlyginimas neatskaičiavus mokesčių nuo 1250 Eur iki 1500 Eur per mėnesį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;

pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

puikūs bendravimo įgūdžiai su pradinio ugdymo amžiaus mokiniais;

Privalumai:

Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis ir ugdytinių tėvais, gebėjimas naudoti IKT, pasirengimas įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu ar elektroniniu laišku iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. imtinai.

Adresas: Bandužių g. 4, LT 95261 Klaipėda

el.paštas: info@stulpinas.lt

Raštinė – tel. Nr. 846 324456

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė, tel. Nr. 8 655 60570 (nuo 2021 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. atostogauja),

el. paštas rasa.krutiniene@stulpinas.lt

Pretendentus informuosime jų nurodytu el. paštu ar telefonu ir pakviesime pokalbio 2021 m. rugpjūčio 23 – 25 d..


Keisti teksto dydį