Laisvos darbo vietos

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą dorinio ugdymo (tikybos) mokytoją nuo 2022 m. sausio 3 d. pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis: 20 sav. val. – kontaktinės ir kitos susitartos valandos, skirtos veikloms bendruomenei.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;

dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo kvalifikacija;

puikūs bendravimo įgūdžiai su mokyklinio amžiaus mokiniais.

Privalumai:

Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis ir mokinių tėvais, gebėjimas naudoti IKT, pasirengimas įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu ar elektroniniu laišku iki 2021 m. gruodžio 20 d. imtinai.

Adresas: Bandužių g. 4, LT 95261 Klaipėda

el.paštas: info@stulpinas.lt

Raštinė – tel. Nr. 846 324456

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė – tel. Nr. 865560572,

el. paštas: renata.cerniauskiene@stulpinas.lt

Pretendentus informuosime jų nurodytu el. paštu ar telefonu ir pakviesime pokalbio.


Keisti teksto dydį