LAISVOS DARBO VIETOS

Konkursas į projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo veiklų koordinatoriaus pareigas (1,0 et.)

Skelbiama atranka Projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir specialiojo ugdymo veiklų koordinatoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,96. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – 1713,98 Eur.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2024-04-22 d. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijai el. paštu diana.cedaviciene@stulpinas.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.
  5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pagrindinės darbo funkcijos:

Projekto Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo sričių koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja tinklaveiką, naujo srities turinio kūrimą; plėtoja, planuoja ir organizuoja srities kompetencijų stiprinimo veiklas; teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamų sričių klausimais; teikia reikalingas ataskaitas ir informaciją mokyklų bendruomenėms bei Projekto vadovui.

Pareigybės aprašymas. (Pridedama – Kultūros, įtraukiojo, lyderystės ir STEAM ugdymo sričių veiklų koordinatoriaus pareigybės aprašymas).

Dokumentai teikiami tik el. paštu stulpino.mokykla@gmail.com

Dokumentai priimami iki 2024-04-22

Terminuota darbo sutartis projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Kontaktai išsamesnei informacijai: direktorė Diana Čedavičienė, tel.+37065560571, el.paštas diana.cedaviciene@stulpinas.lt

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian