PSICHOLOGAS

Psichologė Asta Petrulienė (239 kab.)

Konsultacijų laikas:
Antradienis 8.30 – 14.00
Trečiadienis 8.30 – 15.00
Ketvirtadienis 8.30 – 14.00
Penktadienis 8.00 – 12.00
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Registracija konsultacijai:
• parašius Tamo žinutę (Mokyklos vadovybė → Asta Petrulienė) arba
• el. paštu asta.petruliene@stulpinas.lt

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais.

Mokyklos psichologo veikla:
1) įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
2) konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
3) švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4) psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
• mokinys savarankiškai;
• mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
• mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
• Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian