PSICHOLOGAS

* Konsultacijos vyksta iš anksto suderintu laiku.
** Konsultacijos yra konfidencialios.

Registracija konsultacijai:
• parašius Tamo žinutę (Mokyklos vadovybė → Asta Petrulienė) arba
• el. paštu asta.petruliene@stulpinas.lt

Psichologinės pagalbos mokykloje paskirtis – rūpintis mokinių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi mokytojas, tėvai ar pats vaikas. Visais atvejais reikalingas tėvų (globėjų) raštiškas sutikimas. 

Tėvai į mokyklos psichologą gali kreiptis, jei neramina vaiko mokymasis ar savijauta mokykloje.

Smurto ir patyčių atveju smurtavęs ir smurtą patyręs mokinys gauna psichologo konsultaciją (-as) per 5 darbo dienas, kai apie tai praneša mokytojas, mokinys, tėvas, pagalbos mokiniui specialistas.

Psichologo pagalba mokykloje gali būti teikiama pagal Mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimą.

Jeigu Klaipėdos m. Pedagoginės psichologinės tarnybos „Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo“ mokiniui rekomenduojama psichologo pagalba, psichologo paslaugą vaikui tėvai gali rinktis bet kurioje miesto institucijoje, pvz.: Klaipėdos miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Klaipėdos psichikos sveikatos centre, privačiai arba mokykloje, kurioje mokosi vaikas.

Mokyklos psichologo veikla:

  • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;
  • pirminis psichologinis įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
  • psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (tyrimais), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian