SAVIVALDA

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos sudėtis

      Mokinių tarybos nuostatai 

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybos sudėtis

Pirmininkė
Dalė Andruškienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sekretorė
Juneta Lagunavičiūtė-Pokonečnė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai
Danguolė Laucienė, 6d kl. mokinio mama
Sigita Kniukštienė, 8c kl. mokinio mama
Renata Juciutė, 6b kl. mokinio mama
Urtė Rusytė, 6a kl. mokinė
Nedas Markvaldas, 8b kl. mokinys
Eivydas Kvasniauskas, 6a kl. mokinys

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos sudėtis

Koordinatorė
Ilona Simanaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė
Jolanta Andrijauskienė, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų, informacinių technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

Sekretorė
Aušra Kveselytė, užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

Nariai
Rasa Freginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Renata Černiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Miškinienė, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Irena Savickaja, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė
Jurgita Valutienė, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė
Erika Rašimienė, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, žmogaus saugos, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Jolanta Stulpinienė, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, žmogaus saugos, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė
Nijolė Gilienė, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, žmogaus saugos, meninio ir technologinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė
Svetlana Solunko, užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Kristina Rasiukienė, užsienio kalbų ugdymo mokytojų metodinės grupės narė
Jolanta Jakštienė, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų, informacinių technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Danguolė Šilienė, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų, informacinių technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narė

      Metodinės tarybos nuostatai

TĖVŲ TARYBA

Tėvų tarybos sudėtis

Pirmininkas
Danguolė Laucienė, 5d klasės mokinio mama

Nariai
Simona Gridžiuskienė, 1a klasės mokinio mama
Egita Krasilnikovienė, 1b klasės mokinio mama
Daiva Kleinovienė, 1c klasės mokinio mama
Monika Gibiežienė, 1d klasės mokinio mama
Sonata Jagminienė, 2a klasės mokinio mama
Sigita jomantienė, 2b klasės mokinio mama
Rūta Viršilienė, 2c klasės mokinio mama
Erika Paulikienė, 2d klasės mokinio mama
Kristina Prakelienė, 3a klasės mokinio mama
Donata Klintovičienė, 3b klasės mokinio mama
Virginija Menkuvienė, 3c klasės mokinio mama
Inga Vasiliauskaitė, 3d klasės mokinio mama
Jolita Žvinienė, 3e klasės mokinio mama
Edita Dimšienė, 4a klasės mokinio mama
Dovilė Mišeikienė, 4b klasės mokinio mama
Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, 4c klasės mokinio mama
Eglė Biškauskienė, 4d klasės mokinio mama
Diana Kvasniauskaitė, 5a klasės mokinio mama
Justina Valančienė, 5b klasės mokinio mama
Rasa Svirkienė, 5c klasės mokinio mama
Danguolė Laucienė, 5d klasės mokinio mama
Berta Barsteigienė, 6a klasės mokinio mama
Rasvita Petrova, 6b klasės mokinio mama
Rūta Vitkauskienė, 6c klasės mokinio mama
Judita Jonuškevičienė, 6d klasės mokinio mama
Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, 7a klasės mokinio mama
Kristina Mažutė, 7b klasės mokinio mama
Sigita Kniukštienė, 7c klasės mokinio mama
Gražina Šniepienė, 7d klasės mokinio mama
Milda Liutikienė, 8a klasės mokinio mama
Jurgita Strakšienė, 8b klasės mokinio mama
Monika Trumpickienė, 8c klasės mokinio mama
Inga Lukoševičienė, 8d klasės mokinio mama

   

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian