DOKUMENTAI

VEIKLOS DOKUMENTAI

2022-2023 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas
2021-2022 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2023 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2023 m. – 2025 m. strateginis veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. – 2023 m. strateginis veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 m. – 2024 m. strateginis veiklos planas

 

ATASKAITOS

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2022 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2020 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2019 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2018 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita

APRAŠAI, TVARKOS, TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės
Turizmo renginių organizavimo aprašas 
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir Progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelio aprašas
VIP įsivertinimo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas
 

NUOSTATAI

Progimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

KODEKSAI

Pedagogų etikos kodeksas
Mokinio elgesio kodeksas

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian