DOKUMENTAI

VEIKLOS DOKUMENTAI

2023-2024 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas
2022-2023 m. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos ugdymo planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2023 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2024 m. – 2026 m. strateginis veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2023 m. – 2025 m. strateginis veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 m. – 2023 m. strateginis veiklos planas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 m. – 2024 m. strateginis veiklos planas

ATASKAITOS

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2023 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2022 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2020 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2019 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės 2018 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita

APRAŠAI, TVARKOS, TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės
Dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Klaipėdos mokyklose situacijų valdymo algoritmų patvirtinimo
Turizmo renginių organizavimo aprašas 
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos psichologinio smurto ir mobingo politika
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelio aprašas
VIP įsivertinimo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas
 

NUOSTATAI

Progimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

KODEKSAI

Pedagogų etikos kodeksas
Mokinio elgesio kodeksas

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:
UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919,
Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius
Tel.: +370 5 254 8240,
El. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt

SOCIALINIAI TINKLAI

PROJEKTAI

DRAUGAI

NAUJIENŲ ARCHYVAS

EnglishLithuanianRussian