Laisvos darbo vietos

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą technologijų mokytoją pagal terminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis: 20 sav. val. – kontaktinės;

4 darbo dienos.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

 

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia elektroniniu laišku.

El.paštas: info@stulpinas.lt

Raštinė – tel. Nr. 846 324456

Pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė – tel. Nr. 865560572

Pretendentus informuosime jų nurodytu el.paštu ar telefonu ir pakviesime pokalbiui.


Keisti teksto dydį