Laisvos darbo vietos

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą pradinio ugdymo mokytoją nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. pagal terminuotą darbo sutartį (dvejiems mokslo metams).

Darbo krūvis:  ne mažesnis kaip 23 val. (19 val. – kontaktinės, 4 val. – vadovavimas klasei) per savaitę 2-oje klasėje.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;

pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;

puikūs bendravimo įgūdžiai su mokyklinio amžiaus mokiniais.

Privalumai:

Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir ugdytinių tėvais, gebėjimas naudoti IKT, pasirengimas įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu ar elektroniniu laišku iki 2019 m. birželio 25 d. imtinai. Pristačius dokumentus pakviesime pokalbiui sutartu laiku.

 

Adresas: Bandužių g. 4, LT 95261 Klaipėda

Tel. 8-672-89951, 8-655-60570

el.paštas: info@stulpinas.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.