Laisvos darbo vietos

2020 m. liepos 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2020-12-15. Išsamesnė informacija – pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/Karjera.

——————————————————————————————————————————————————–

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą pradinio ugdymo mokytoją nuo 2021 m. sausio 4 d. pagal terminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis:  18 kontaktinių savaitinių valandų; 378 metinės valandos, skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; 4 savaitinės valandos – vadovavimas klasei,

Atlyginimas neatskaičiavus mokesčių nuo 955 Eur per mėnesį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas edukologijos srityje;

pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

puikūs bendravimo įgūdžiai su pradinio ugdymo amžiaus mokiniais;

Privalumai:

Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis ir ugdytinių tėvais, gebėjimas naudoti IKT, pasirengimas įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programas.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus siunčia registruotu ar elektroniniu laišku iki 2021 m. sausio 24 d. imtinai.

Adresas: Bandužių g. 4, LT 95261 Klaipėda

el.paštas: info@stulpinas.lt

Raštinė – tel. Nr. 846 324456

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Krutinienė, tel. Nr. 865560570,

el. paštas rasa.krutiniene@stulpinas.lt


Keisti teksto dydį